Opatření (Covid-19)

 

Časy tréninků se nemění. Veškeré tréninky jsou dle původního rozvrhu.


Je nutné dodržovat následující opatření:

  • Všichni jsou povinni si při vstupu do sportovního domu dezinfikovat ruce. U hlavního vchodu sportovního domu je umístěn stojan s dezinfekčním prostředekem určený pro dezinfekci rukou.
  • Všichni jsou povinni nosit uvnitř sportovního domu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (vyjma judistů v době tréninku - viz bod níže).
  • Ve sportovním domě se může ve stejném čase nacházet nejvýše 100 osob.
  • Vzdálenost mezi sportovci (judisté a trenéři) a ostatními osobami (rodiče, správce, apod.) musí být nejméně 2 metry. Vstup do tělocvičny je proto rodičům a ostatním osobám zakázán.
  • Judisté v době tréninku nejsou povinni nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Doporučujeme si vzít s sebou sáček, do kterého si judisté mohou vložit svojí roušku po dobu trvání tréninku.
  • Je zakázáno používat šatny a sprchy. Osobní věci (oblečení, boty a další) je možné zanechat v předsálí tělocvičny.
  • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
  • Při nedodržování výše uvedených opatření hrozí, že bude sportovní dům uzavřen. 

Doporučení ČSJu k zahajování tréninků je zde.

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 je zde.

 

TOPlist