Chvaty v pohybu

 

image
Ashi Guruma Daki Wakare Deashi Harai
Hane goshi Hane Makikomi Harai Goshi
Harai Makikomi Harai Tsurikomi Ashi Hikikomi Geashi
Hiza guruma Ippon Seionage Kata Guruma
Kibisu Geashi Koshi Guruma Kosoto Gake
Kouchi Gari Kouchi Geashi Morote Gari
Morote Seionage Obi Otoshi O Goshi
O Guruma Okuriashi Harai Osoto Gari
Osoto Guruma Osoto Otoshi Ouchi Gari
Ouchi Geashi Sasae Tsurikomi Ashi Seio Otoshi
Sode Tsurikomi Goshi Soto Makikomi Sukui Nage
Sumi Geashi Sumi Otoshi Tai Otoshi
Tani Otoshi Tawara Geashi Tomoe Nage
Tsuri Goshi Tsurikomi Goshi Uchi Makikomi
Uchi Mata Uki Goshi Uki otoshi
Uki Waza Ura Nage Ushiro Goshi
Utsuri Goshi Yoko Gake Yoko Guruma
 
Yoko Otoshi Yoko Wakare